Cookie beleid SIOL

De website van SIOL is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsregels

#TEGENKK

Binnen SIOL hebben we de afgelopen jaren heel wat met kanker meegemaakt, zowel bij vrijwilligers, spelers, maar ook ouders/naasten. Toen KWF vroeg of SIOL deze actie wil steunen, hebben we daar gehoor aan gegeven. "KWF mobiliseert heel Nederland voor de gezamenlijke missie. Minder mensen die kanker krijgen, meer mensen die genezen en meer mensen die beter leven met en na kanker. Schelden met het woord kanker is onnodig kwetsend voor mensen die ziek zijn of zijn geweest of in hun omgeving met de ziekte te maken hebben of hebben gehad. Met deze actie hebben we als doel de bewustzijn over de impact van schelden met het woord kanker te vergroten en het schelden met kanker te verminderen." Bron: https://www.tegenkk.nl/

TEGENKK-BANNER.jpg
Scheld jij met kanker? Wees dan bewust van wie je kwetst. Spreek elkaar aan op gedrag. #TEGENKK

Een sportief, leuk en veilig sportklimaat bij SIOL

Bij SIOL staat sportiviteit en plezier in een veilig (sport)klimaat voorop! Daarom spreken vrijwilligers, spelers (en speelsters natuurlijk. Waar spelers staat, wordt ook speelsters bedoeld) en ouders met elkaar gedragsregels af om samen dit klimaat te kunnen maken. Want dit moeten we SAMEN doen! Op deze pagina staat te lezen wat u van SIOL mag verwachten, maar ook wat SIOL van spelers en/of ouders verwacht. En daar moeten we elkaar - met respect – op kunnen aanspreken. Mocht iemand (een speler, ouder of vrijwilliger) niet die veiligheid ervaren om dat te kunnen, dan kan er contact worden opgenomen met de leeftijdscoördinatoren en/of jeugdcoördinator.

Sinds december 2023 heeft SIOL ook een vertrouwenspersoon waar grensoverschrijdend gedrag besproken kan worden. Kijk op de pagina vertrouwenspersoon voor de contactgegevens en meer informatie over deze rol.

Het is ook mogelijk om voor seksuele intimidatie in de sport te bellen met de NOC*NSF hulplijn: nummer 0900-2025590. 

De 5 basiswaarden van SIOL

SIOL heeft 5 basiswaarden die het frame vormen waarop de vereniging is gebouwd en die de richting bepalen voor ons dagelijks functioneren bij de club onder de noemer: SIOL, meer dan voetbal! Die basiswaarden zijn:

Plezier – Respect – Eerlijkheid – Sportiviteit – Veiligheid

Wat mogen we van elkaar verwachten?

Plezier

 • Wij vieren samen onze successen.
 • Wij winnen met zijn allen, maar verliezen ook met zijn allen; voetbal is een teamsport.
 • Wij zijn trots op wat we hebben en willen dat graag behouden. Winnen is belangrijk maar plezier hebben staat op één.
 • Lachen is altijd goed, maar uitlachen doen we nooit.
 • We drinken na de wedstrijd nog gezellig wat in de kantine om de teamgeest te vergroten.

Respect

 • Respect voor elkaar; voor vrijwilligers van de club, voor spelers en voor ouders én voor de scheidsrechter en de tegenstander. Iedereen is op het sportpark om bij te dragen aan een sportief, leuk en veilige omgeving. Zo gaan we ook met elkaar om.
 • Wij pesten niemand.
 • Wij vloeken niet.
 • Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld.
 • Wij gaan met andermans spullen/eigendommen om zoals we met onze eigen spullen omgaan.
 • Wij respecteren de regels in de kantine, ook wat betreft roken en alcoholgebruik.
 • Het gebruiken van drugs wordt bij SIOL niet getolereerd.
 • Wij bemoeien ons als ouders/verzorgers nooit met speltechnische zaken.
 • Wij vangen nieuwe spelers en/of tegenstanders op en begeleiden hen als een goede gastheer.
 • Tijdens wedstrijden van SIOL dragen wij alleen het officiële SIOL-tenue.
 • Wij gaan respectvol om met beschikbaar gestelde SIOL-kleding en dragen deze alleen bij officiële SIOL-evenementen.
 • Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag.
 • Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag.
 • Wij hebben respect voor de staat van ons complex en het complex waar we op bezoek gaan.
 • We gooien afval in de afvalbakken.
 • Wij hebben respect voor de barmedewerkers en ruimen zelf onze tafels leeg.
 • Bij SIOL is Nederlands de voertaal.
 • Wij respecteren ieders privacy, zowel door de club, als leden, als vrijwilligers, als spelers en/of als ouders. Wij volgen hier in het privacy beleid van SIOL zoals beschreven op de site.

Eerlijkheid

 • Wij geven onze fouten toe (bijvoorbeeld overtredingen, bal uit/achter).
 • Wij communiceren helder en duidelijk en geven uitleg.
 • Wij stimuleren en belonen eerlijk en positief gedrag.
 • Wij keuren ongewenst gedrag af en spreken elkaar daarop aan.

Sportiviteit

 • Bij SIOL spelen we het spel volgens de regels van de KNVB en accepteren we de gevolgen indien we regels overtreden.
 • Wij wensen tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf plezier en bedanken hen na afloop.
 • Wij geven geen publiekelijk commentaar op de wedstrijdleiding.
 • Bij verlies feliciteren wij de tegenstanders.
 • Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen.
 • Ouders/supporters ondersteunen spelers op positieve wijze.
 • Trainers en leiders coachen op een positieve manier.

Veiligheid

 • Samen creëren we een veilige sportomgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig kan voelen.
 • We onthouden ons ervan een ander te bejegenen op een wijze die de ander in zijn waardigheid aantast én verder in het privéleven doordringt dan nodig is in het kader van het voetbal.
 • We onthouden ons van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie.
 • We onthouden ons van ongewenst (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

Wat kun je van SIOL verwachten?

 • In principe wordt elke speler en/ of speelster binnen een team geplaatst, onafhankelijk van de aanmelddatum. Mochten de betreffende leeftijdteams vol zijn, kan de speler en/ of speelster wel altijd meetrainen. Of hij/ zij geplaatst kan worden, wordt altijd zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.
 • SIOL streeft er bij het samenstellen van de teams dat kinderen zoveel mogelijk aan spelen toekomen.
 • SIOL deelt de teams in alle eerlijkheid in en trekt niemand voor. Elk team is even belangrijk. Wel wordt ingedeeld op basis van talent en spelinzet.
 • SIOL zorgt voor representatieve kleding van de teams.
 • SIOL zorgt voor begeleiding. De begeleiders geven het goede sportieve voorbeeld. Zij vangen de tegenstander op en nemen hun verantwoordelijkheid voor hun team.
 • Trainers en leiders geven duidelijk leiding en gedragen zich correct en respectvol ten opzichte van de spelers en ouders en zijn zich daarbij bewust van de mogelijkheden van de spelers.
 • Trainers en leiders zorgen ervoor dat na de trainingen en wedstrijden alle materialen zijn opgeruimd, de kleedkamers (ook die van de tegenstander) schoon worden achtergelaten, kleedkamersleutels zijn ingeleverd en indien van toepassing, lichten zijn uitgemaakt.
 • Trainers en leiders hebben opbouwende, positieve kritiek naar de spelers en moedigen zo aan.
 • Trainers en leiders maken tijdig trainingstijden, wedstrijdtijden, vertrektijden, een rijschema en een wasschema bekend aan spelers/ ouders.
 • SIOL zorgt samen met alle vrijwilligers voor een veilig sportklimaat, met name ook in het kader van seksuele intimidatie. Hiervoor verlangt SIOL van alle vrijwilligers dat alle vrijwilligers vóór 1 juni 2016 een Verklaring Omtrent Gedrag hebben ingeleverd. Vrijwilligers die na deze datum beginnen, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag via SIOL aangevraagd voordat ze vrijwilligerstaken gaan uitvoeren.  Een persoon die geen VOG kan overleggen of niet aan het aanvragen van een VOG wil meewerken, kan geen vrijwilliger zijn bij SIOL. VOG: https://www.nocnsf.nl/vog
 • Begeleiders hebben de plicht de spelers te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van intimidatie, seksueel, mentaal of fysiek. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • Begeleiders geven de spelers geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de speler die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • Begeleiders zien er actief op toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de spelers zijn betrokken. Indien een begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • De begeleider verblijft nooit alleen met één speler, niet zijn/ haar kind, in de kleedkamer of enige andere ruimte waar geen zicht op is door anderen.
 • De begeleider zal er op toezien dat een speler nooit alleen is met een volwassene, niet zijnde ouder of begeleider, in de kleedkamer of enige andere ruimte waar geen zicht op is door anderen.
 • Indien de begeleider of een ander persoon ongewenst gedrag waarneemt, spreekt hij/zij deze persoon hierop aan of hij/zij legt dit voor aan de leeftijdscoördinator of jeugdcoördinator van de club. Deze coördinatoren staan vermeld op de website van de club.

Wat verwacht SIOL van jou als speler?

 • SIOL wil jullie zoveel mogelijk laten spelen, daarom maken we zoveel mogelijk teams als kan. Dit betekent wel dat van jullie wordt verwacht dat je aanwezig bent op de trainingen en de wedstrijden. Voetbal is een teamsport en door niet te komen kun je hiermee je team benadelen. Afmeldingen worden tijdig én met reden doorgegeven aan je leider en/of trainer. Voor de wedstrijden betekent dit uiterlijk donderdag vóór de wedstrijd van zaterdag.
 • Je bent op tijd voor trainingen en wedstrijden.
 • Je bent sportief naar je medespelers, je leiders, trainers, de tegenstander en de scheidsrechter. Kritiek is opbouwend en positief. Je luistert naar je leiders en trainers. Ook de andere vrijwilligers van SIOL of je tegenstander behandel je met respect. Zij zijn er om jou het voetballen mogelijk te maken! SIOL, meer dan voetbal!
 • Je gaat goed om met de beschikbaar gestelde materialen, zoals ballen en doelen. Je zorgt ervoor dat er niks door jouw toedoen expres kapot gaat. Als er iets kapot gaat, expres of per ongeluk, meld je dit bij je begeleiders.
 • Je doucht na de wedstrijden. Je helpt bij toerbuurt met het schoonmaken van de kleedkamers (vanaf JO13-jeugd).
 • Als dit nodig is en gevraagd wordt, speel je mee met een ander team, in het belang van de club. Zo kunnen teams elkaar helpen bij afmeldingen of bijvoorbeeld geblesseerden.
 • Heb je vragen dan kun je contact opnemen met Niels van der Heijden (voetbaltechnische vragen, JO19 t/m JO13), Nicole Bos (voetbaltechnische vragen, JO11, JO9 en JO7/mini-F), Tanja Cremers (Speciaal Voetbal/G-team) en Howha May (algemene vragen). SIOL doet er alles aan om seksuele intimidatie te voorkomen.

Wat is seksuele intimidatie?

Sporten is heerlijk! Je kunt er al je energie in kwijt. Het is vaak spannend en gezellig en je voelt je er goed door. Maar soms gebeurt er iets waardoor de lol eraf gaat. Als je wordt lastiggevallen bijvoorbeeld. Als iemand steeds opmerkingen maakt waarvan je baalt. Grappen over je lijf. Of als iemand aan je zit, terwijl je dat niet wilt. Dat soort aandacht noemen we seksuele intimidatie. Het mag niet. Waarom niet? Omdat jij het niet wilt! Het moet wél leuk blijven!

Stomme opmerkingen die misschien je ene oor in-, en je andere oor uitgaan. Maar ze kunnen ook in je hoofd blijven zitten. Je gaat je er dan rot door voelen. Soms gaat het verder dan alleen opmerkingen. Als je trainer of begeleider je bijvoorbeeld aanraakt op plaatsen waar dat echt niet nodig is. Of je uitgebreid knuffelt en zoent als je een wedstrijd wint. Dan heb je geen lol meer in sporten en kom je misschien liever niet meer. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat die ander ophoudt jou lastig te vallen!

Er zijn wel honderd excuses te bedenken, dat jij zelf aanleiding zou hebben gegeven. Maar voor seksuele intimidatie bestáát geen excuus! Het is nooit jouw schuld. Als jij het niet wilt, is de ander altijd fout. Het gaat om jouw lijf, dus jíj bepaalt wat je oké vindt. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Jij bent de enige die weet wat je wel en niet goed vindt. En daar moet iedereen naar luisteren. Je teamgenoten, je coach, je trainer, iedereen. Als je wordt lastiggevallen, moet je sportvereniging daar iets aan doen. Daarom zijn er regels afgesproken met de trainers en begeleiders. Zij moeten zich aan gedragsregels houden. Die afspraken zijn er voor jouw veiligheid. Jij moet je veilig kunnen voelen en niet worden lastiggevallen op de club of tijdens een trainingskamp. Het belangrijkste is dat er niets gebeurt dat jij niet wilt. Als je wordt lastiggevallen op de sportclub vind je het misschien heel moeilijk om er iets van te zeggen. Toch is het belangrijk om dat wél te doen. Misschien heeft degene die jou lastigvalt niet eens door hoe vervelend het voor jou is. Als je dat zegt, dan zal hij waarschijnlijk ‘sorry’ zeggen, en het niet meer doen. Maar soms helpt praten niet, of ben je bang om voor jezelf op te komen.

Blijf er niet mee zitten! Zoek zo snel mogelijk iemand aan wie je het wél kan vertellen! Vertel het aan iemand die je vertrouwt. Je vader of je moeder bijvoorbeeld. Of een vriend of een vriendin. Of iemand op de club.

Weet je niemand aan wie je het kunt vertellen of praat je er liever niet met een bekende over? Dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van SIOL (lees op deze pagina over bij wie je kunt zijn). Ook is het mogelijk om met de NOC*NSF hulplijn te bellen voor seksuele intimidatie in de sport: nummer 0900-2025590. Je kunt dan anoniem en in vertrouwen met iemand praten en advies krijgen over wat je kunt doen. Daarbij kun je hulp krijgen van een speciale vertrouwenspersoon vanuit NOC*NSF. Dat is iemand die jou helpt om ervoor te zorgen dat je niet meer wordt lastiggevallen. Daaraan werk je dan samen. Deze vertrouwenspersoon doet alles in overleg met jou en doet niets wat jij zelf niet wilt. Deze hulp is gratis. SIOL, meer dan voetbal.

Wat verwachten wij van jullie als ouders?

 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier
 • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport. Maar als u uw kind aanmeldt, stimuleert u uw kind om deel te nemen aan alle activiteiten en voorkomt u in ieder geval zoveel mogelijk afmeldingen voor de wedstrijden.
 • Stimuleer uw kind altijd om te spelen volgens de geldende regels.
 • Leer uw kind dat zowel winnen als verliezen bij de sport horen. Teleurstellingen zijn onderdeel van het leven en horen er dus bij. Balen van een nederlaag mag, maar op een normale manier. Wees daarin een voorbeeld voor uw kind en dat van anderen.
 • Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Houd altijd in uw hoofd dat kinderen het gedrag van ouderen kopiëren. Wees een voorbeeld door ook voor de tegenstander te applaudisseren bij mooie momenten.
 • Uit nooit in het openbaar kritiek op een scheidsrechter en/of grensrechter. Houd in gedachten dat die mensen er lopen voor het plezier van uw kind.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal, fysiek of seksueel misbruik tijdens sportactiviteiten van onze jeugd te voorkomen.
 • Erken de waarde en het belang van onze trainers, leiders en andere vrijwilligers. Zij steken hun tijd en kennis in de club met als doel uw kind zijn hobby te laten uitvoeren en zich hierin te kunnen verbeteren. SIOL, meer dan voetbal!
 • Hebt u desondanks opmerkingen of kritiek? Praat dan niet óver maar mét de betreffende personen.
 • Neem uw verantwoordelijkheid voor het vervoer naar de uitwedstrijden. Regel dit onderling met de andere ouders. Dit is geen taak van de vereniging en de trainer/leider!
 • Uw bijdrage aan vrijwilligerswerk van SIOL wordt zeer op prijs gesteld. Vele handen maken licht werk en samen maken we deze club.
 • Zorg ervoor dat de contributie tijdig betaald is. Bij vragen of problemen over de contributie kunt u bij de penningmeester zijn.

Seksuele intimidatie

Als ouder van een of meer sportende kinderen weet u als geen ander wat ‘de club’ voor hen kan betekenen. Voor veel kinderen en jongeren is de sportvereniging niet alleen de plek waar zij trainen. Ze gaan er ook heen voor de gezelligheid, de aandacht en om plezier te maken met hun sportvrienden. Sportverenigingen doen er vaak veel aan om sporten leuk en veilig te houden.

Het is daarbij van groot belang dat zij een veilige omgeving waarborgen. Dat gebeurt door aandacht te hebben voor een open en positieve atmosfeer en door duidelijke afspraken over omgangsvormen te maken. Dit is belangrijk omdat daardoor bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen minder kans krijgen, bespreekbaar zijn en snel kunnen worden aangepakt. Een van die ongewenste omgangsvormen is seksuele intimidatie.

Als uw kind wordt lastiggevallen op de sportvereniging heeft dat vaak gevolgen voor het enthousiasme en het plezier waarmee het kind sport. Gedragsveranderingen zijn een duidelijk signaal dat er iets aan de hand is. Deze signalen kunnen door van alles komen; het kan gewoon een ‘dipje’ zijn, maar ook het gevolg van vervelende ervaringen. Sommige kinderen vertellen ook dat er iets gebeurt dat ze niet prettig vinden. Andere kinderen geven weer signalen via lichamelijke klachten. Het is van belang dat u dergelijke signalen serieus neemt en in een gesprek met uw kind onderzoekt wat er aan de hand is. Dat is natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van de sportvereniging, maar als ouder ziet u zoiets waarschijnlijk het eerst.

Wat kunt u doen? Als ouder kunt u een actieve rol vervullen bij het voorkómen en vroegtijdig signaleren van seksuele intimidatie. Dat kan door met uw kind te praten over zaken als lichamelijk contact en het in dat verband voelen en stellen van eigen grenzen. Daarnaast kunt u door actief betrokken te zijn bij de sportactiviteiten van uw kind en de sportvereniging uw bijdrage als ouder leveren aan een veilig klimaat en de juiste omgangsvormen.

Vragen, twijfels, klachten? Blijf er niet mee zitten. Als u bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen in het gedrag van uw kind zelf vragen hebt waarop u geen antwoord weet, neem dan contact op met vertrouwenspersoon van SIOL of met de NOC*NSF hulplijn voor seksuele intimidatie in de sport. Leg uw vragen voor aan de hulplijn; op basis daarvan krijgt u adviezen om tot een goede aanpak te komen. Het telefoonnummer van de hulplijn is 0900-2025590. De vertrouwenspersonen en adviseurs van NOC*NSF zullen u met raad en daad terzijde staan. Dit gebeurt strikt vertrouwelijk en is kosteloos.

Wat biedt SIOL haar vrijwilligers?

SIOL, dat zijn wij allemaal samen. Zonder leden en met name ook vrijwilligers geen club.

 • We benaderen elkaar met respect! We doen dit allemaal in onze vrije tijd met de beste bedoelingen en vanuit ons geweten in het belang van de club.
 • Als we een meningsverschil hebben, bespreken we dat in een veilige omgeving, zonder ouders of spelers. Komen we er onderling dan niet uit, dan gaan we gezamenlijk het gesprek aan met het de jeugdcoördinator (jeugd) of technische commissie (senioren). Mochten we er dan nog niet uitkomen, dan neemt het bestuur een besluit, waarbij beide standpunten worden gehoord. Dit besluit respecteren we dan.
 • SIOL zal alles in het werk stellen om een veilige omgeving te creëren, waarbinnen we met plezier kunnen werken.
 • Voor de jeugd zal SIOL daarom ook minimaal twee leiders per team proberen te vinden.
 • Leiders en trainers worden zo goed mogelijk begeleid, zeker in het eerste seizoen dat die trainers actief zijn. Waar nodig wordt ‘train de trainer’ of ‘train de leider’ principe toegepast. Ook worden er cursussen aangeboden, indien daar behoefte aan is.
 • Trainers, leiders, scheidsrechters en bestuursleden van SIOL zijn automatisch lid van SIOL en de KNVB.  Zij zijn gratis lid, tenzij de betreffende persoon ook speler is van een SIOL team.

Bestuur SIOL, januari 2016

Hulp inschakelen? Je verhaal kwijt? Vragen stellen en twijfels delen?

Dat kan via de vertrouwenspersoon van SIOL op [email protected] (zie ook de pagina vertrouwenspersoon)

Of via 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten) of e-mail [email protected].

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!